Om Inova

Inova assistans bedriver personlig assistans med stöd av personal med hög kompetens och en vilja att utveckla den enskildes rätt till självbestämmande. Assistansen kompletteras med ett centrum med café, medicinsk personal och musikterapi med syfte att höja kvalitén i brukarens vardagsliv. Vår ambition är att skapa sammanhang och aktiviteter som främjar samhällsdeltagande och ökad förståelse mellan människor med olika levnadsförutsättningar.

Kontakta oss

 Verksamhetschef   

Hej jag heter Mathias Pajuvirta jag är den som har det övergripande ansvaret för verksamheten och för att tillgodose kunders behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. Kontakta mig gärna om ni har några frågor.

070-665 16 77

Administratör & utbildare

Hej jag heter Louise Nilander och jag är administratör och utbildare. Det innefattar administration kring fakturor och inköp samt att jag utbildar vår personal inom schemaläggning.                   

072-205 79 33

Musikhjälpen

Vi stöttar musikhjälpen genom olika initiativ så som försäljning av kalendrar och armband. Oliva och Carmen har tom fått vara med i musikhjälpens direktsändning😀

VISION

Vår vision är att säkerställa och kvalitetssäkra våra kunders behov av assistans, sysselsättning, fritid och boende genom livet.

MÅL

- Att höja kvalitén för brukare av personlig assistans.
- Att verka för att brukaren känner hög grad av självbestämmande.
- Att aktivt verka för en högre status för yrket personlig assistent.
- Att skapa synergier och förenkla vardagen för brukare där stimulerande fritid, meningsfull sysselsättning samt närhet till fysisk aktivitet/träning/habilitering är de tre huvuddelarna.

METOD

I takt med antalet brukare kommer bolaget starta och bedriva dagverksamhet/sysselsättning och aktivt verka för skapandet av arbete inom den offentliga sektorn. Bolaget har från start ett brett nätverk där brukare kommer kunna få stöd och hjälp gällande medicinska/psykiatriska behov. Vi erbjuder psykiatriska utredningar och undersökningar genom Paroma Gruppen AB där specialiserade läkare och psykologer finns. Assistenternas behov av handledning och kompetensutveckling säkerställs genom ett externt social-psykiatriskt team.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Inova Assistans är ett modernt assistansföretag där helhetsyn är ledstjärnan. Brukarens rätt till självbestämmande ska stödjas så långt som det är möjligt. Vår vision är att underlätta kommunikation och relation för brukaren och dess nätverk som förenklar och förbättrar livskvalitén. Vår ambition är att bygga där vi står och skapa funktion, sysselsättning och fritidsmöjligheter för de brukare som finns i vår geografiska närhet med säte i Sala. På sikt finns även ambitionen att utveckla och producera anpassade egna hem för de brukare som vill och kan ha ett eget boende.