PERSONLIG ASSISTANS

Personlig assistans förbättrar livskvaliteten för människor med funktionshinder. Vi vill ge våra klienter möjlighet till ett aktivt liv med träning - helt på sina egna villkor. Vi sätter vår heder på att leverera det vi lovar. 

Om Inova

Inova assistans bedriver personlig assistans med stöd av personal med hög kompetens och en vilja att utveckla den enskildes rätt till självbestämmande. Assistansen kompletteras med ett centrum med café, medicinsk personal och musikterapi med syfte att höja kvalitén i brukarens vardagsliv. Vår ambition är att skapa sammanhang och aktiviteter som främjar samhällsdeltagande och ökad förståelse mellan människor med olika levnadsförutsättningar.

Vår grundsyn?

Vår absoluta grundsyn är att varje brukare skall kunna välja sin anordnare oberoende på var eller hur man bor.
En rättighet som vi eftersträvar att alla brukare skall ha.