Vad innebär det att vara personlig assistent?

Främst handlar personlig assistans om att stötta och hjälpa vid de grundläggande behoven som kan innebära personlig hygien, måltider, toalettbesök, kommunikation och andning. Alla brukare har olika behov och arbetsuppgifterna och arbetstiderna varierar mellan olika brukare beroende på deras beslut och behov.

Arbetsplatsen är där brukaren befinner sig, vilket innebär att arbetet kan behöva utföras utanför brukarens bostad likväl som i bostaden. Därför kan både arbetsuppgifter och den fysiska arbetsplatsen variera. Det kan innebära resor, brukarens arbetsplats, daglig verksamhet och dagsutflykter.

Vem som helst kan bli personlig assistent, men för vissa brukare krävs det olika utbildningar för att kunna utföra assistansen på ett tryggt och säkert sätt.

Att vara personlig assistent hos Inova

Vi på Inova värdesätter personkemi mellan brukare och assistent. Det är viktigt för oss för att brukaren ska vara nöjd och trygg med sin assistans och för att assistenten ska trivas på sin arbetsplats. Vi arbetar för brukarens rätt till självbestämmande och de har därför en del i beslutet av vilka som blir deras personliga assistenter. 

Du arbetar för din specifika brukare och ingår i ett arbetsteam. Arbetsteamets storlek varierar utifrån brukarens beslut. I varje grupp ingår en samordnare som själv är assistent och fungerar som ledningens förlängda arm. De fungerar även som ett stöd för assistenterna och säkerställer assistansen.

Så går det till att bli anställd hos Inova:

  • Vi börjar alltid med en intervju, där kunden har möjlighet att delta.
  • Innan introduktionen ska ett utdrag från belastningsregistret skickas till Inova.
  • Nästa steg blir introduktion för att få med de väsentliga delarna i brukarens liv. Beroende på behov så sträcker sig introduktionen 2-5 tillfällen och är avlönad.
  • En checklista följs under introduktionen som är utformad efter brukaren, vart allt finns och hur allt fungerar. Samt en genomgång av alla arbetsuppgifter och rutiner.

 

Vårt erbjudande

Vi erbjuder friskvård, psykolog-samtal och utbildningar för alla våra anställda. Vi följer Kommunals kollektivavtal för branschen, läs mer om kollektivavtalet här

Anställningsformerna vi erbjuder är: provanställning, viss tidsanställning, vikarieanställning, timavlönad eller så länge assistansuppdraget varar (vilket motsvarar en tillsvidareanställning).

Ordlista