Kontakt

Vår lokal är mångsidig och anpassad lokal, med möjlighet till både musikterapi och målarverkstad. Lokalen har ett antal mötesrum och stora öppna ytor som ger oss möjligheten att anordna träffar för våra brukare och assistenter. 

Mathias Pajuvirta

Verksamhetschef

Louise Nilander

Administration & utbildning

Veronica Nilander

MArknadsföring & projektledning