Ansök om personlig assistans

Vårt team på Inova Assistans är specialiserade på att hjälpa dig med att ansöka om assistans och få det stöd du behöver för att leva ett självständigt liv. Vi förstår att ansökningsprocessen kan vara komplex och utmanande, och vi finns här för att underlätta för dig genom hela processen.

Vi erbjuder stöd och vägledning för att ansöka om assistans och om ansökan ska skickas till kommun eller Försäkringskassan. Är du osäker på om du har rätt till assistans? Läs mer om LSS här.

Såhär går det till

1.

Information och rådgivning
Vi på Inova förser dig med information om assistans och svarar på dina frågor. Vi förklarar de olika stegen i ansökningsprocessen och vad som krävs för att få assistans beviljad av kommunen/Försäkringskassan.

2.

Ansökningsblankett
Vi hjälper dig att fylla i den nödvändiga ansökningsblanketten för assistans. Vi ser till att alla relevanta uppgifter och dokument är korrekt ifyllda och bifogade, inklusive medicinska intyg eller utlåtanden från specialister.

3.

Kontakt med kommun/Försäkringskassan
Vi fungerar som din kontakt med kommunen/Försäkringskassan och kommunicerar med dem på dina vägnar. Vi ser till att ansökan skickas in korrekt och följer upp med kommunen/Försäkringskassan för att säkerställa att din ansökan blir hanterad på ett effektivt sätt.

4.

Handläggning och överklagan
Om din ansökan blir avslagen eller om du behöver överklaga ett beslut bistår vi dig i överklagandeprocessen. Vi kan hjälpa dig att skriva överklagande och representera dig vid eventuella möten eller förhandlingar med kommunen/Försäkringskassan.

FAQ

Kontakta oss för att få hjälp att ansöka om personlig assistans

Har du redan assistans och vill byta anordnare?

Väljer du att byta till Inova kan vi sköta all kontakt med nuvarande assistansbolag om så önskas, annars finns vi som stöd under hela processen.