Ansök om personlig assistans

Vårt team på Inova Assistans är specialiserade på att hjälpa dig med att ansöka om assistans och få det stöd du behöver för att leva ett självständigt liv. Vi förstår att ansökningsprocessen kan vara komplex och utmanande, och vi finns här för att underlätta för dig genom hela processen.

Vi erbjuder stöd och vägledning för att ansöka om assistans och om ansökan ska skickas till kommun eller Försäkringskassan. Om det önskas kan vi även agera ombud åt dig under ansökningsprocessen. Är du osäker på om du har rätt till assistans? Läs mer om LSS här.

glad bild på brukare tillsammans med sin assistent skrattandes på trevlig uteplats i hofors

Enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) beskrivs vilka personer som omfattas av lagen och delas in i så kallade personkretsar. Det finns tre personkretsar, vilka bedöms utifrån olika kriterier som måste vara uppfyllda för att individen ska kvalificera sig för stöd och service.

  • Personkrets 1:
    • Denna personkrets omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd från tidig barndom. Det kan också inkludera personer med förvärvade hjärnskador som uppkommit före 18 års ålder och som medför betydande begåvningsmässiga funktionsnedsättningar.
  • Personkrets 2:
    • Personer som till följd av skada i centrala nervsystemet eller av annan svår sjukdom har stora och varaktiga begåvningsmässiga funktionsnedsättningar och därmed behov av omfattande stöd och service.
  • Personkrets 3:
    • Denna krets omfattar personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som är så omfattande att de behöver omfattande stöd och service för att kunna leva ett självständigt liv.

 

Det är viktigt att notera att det finns vissa skillnader i tillämpningen av dessa kretsar mellan olika regioner och kommuner i Sverige. Det exakta stödet och servicen som erbjuds kan variera beroende på individuella behov och bedömningar.

Personlig assistans innebär att en eller flera personliga assistenter hjälper dig med dina grundläggande behov. De grundläggande behoven innefattar bland annat att tvätta sig, gå på toaletten och klä av och på sig.

Den personliga assistansen ska vara anpassad efter dina unika behov och önskemål. Assistansen finns till för att du ska kunna leva ditt liv som du vill och bör därför anpassas utifrån det. Det kan innebära allt från vilka tider din assistans sker till att dina assistenter har nödvändiga kunskaper för att kunna utföra din assistans på ett säkert sätt.

Allt grundar sig i rätten till självbestämmande och att du som brukare ska ha kontroll över din assistans.

Inom lagstiftningen betraktas de grundläggande behoven som avgörande för att möjliggöra individens personliga hygien, måltider, på- och avklädning, andning, kommunikation och stöd för att förebygga skador vid psykisk funktionsnedsättning samt kontinuerligt stöd på grund av medicinska tillstånd. Du kan ansöka om personlig assistans innan du fyller 66 år.

De behov som kräver assistans bör vara av mycket personlig natur, vilket innebär att de berör individens integritet. Vid personlig hygien bör assistansen vara nära och fysiskt involverad. I praktiken har följande ofta accepterats: nagel- och hudvård, tandborstning, rakning, avtvättning och hjälp vid toalettbesök.

Även om en individ rent motoriskt kan utföra dessa uppgifter, kan det finnas omständigheter som gör att personen inte kan eller bör utföra dem självständigt. Vissa förflyttningar som sker i nära anslutning till de grundläggande behoven kan också accepteras.

När du får beviljat stöd för mer än 20 timmar i veckan för dina grundläggande behov, kan det även tas hänsyn till andra personliga behov. Det kan innebära aktiviteter som fritidsaktiviteter, att umgås med släkt och vänner, arbete, föräldraansvar, matlagning, samhällsengagemang och liknande. Det kan även innefatta vissa delar av grundläggande behov som inte kräver nära personlig assistans. Läs mer om de grundläggande behoven här.

Assistansersättning är den peng som Försäkringskassan betalar ut vid beslut över 20 timmar i veckan. Är ditt behov mindre än 20 timmar i veckan ansöker du istället om personlig assistans hos din kommun. 

Det är alltså Försäkringskassan eller kommunen som betalar för din assistans och du som assistansberättigad betalar inget själv. 

Såhär går det till

1.

Information och rådgivning
Vi på Inova förser dig med information om assistans och svarar på dina frågor. Vi förklarar de olika stegen i ansökningsprocessen och vad som krävs för att få assistans beviljad av kommunen/Försäkringskassan.

2.

Ansökningsblankett
Vi hjälper dig att fylla i den nödvändiga ansökningsblanketten för assistans. Vi ser till att alla relevanta uppgifter och dokument är korrekt ifyllda och bifogade, inklusive medicinska intyg eller utlåtanden från specialister.

3.

Kontakt med kommun/Försäkringskassan
Vi fungerar som din kontakt med kommunen/Försäkringskassan och kommunicerar med dem på dina vägnar. Vi ser till att ansökan skickas in korrekt och följer upp med kommunen/Försäkringskassan för att säkerställa att din ansökan blir hanterad på ett effektivt sätt.

4.

Handläggning och överklagan
Om din ansökan blir avslagen eller om du behöver överklaga ett beslut bistår vi dig i överklagandeprocessen. Vi kan hjälpa dig att skriva överklagande och representera dig vid eventuella möten eller förhandlingar med kommunen/Försäkringskassan.

Kontakta oss för att få hjälp att ansöka om personlig assistans

Har du redan assistans och vill byta anordnare?

Väljer du att byta till Inova kan vi sköta all kontakt med nuvarande assistansbolag om så önskas, annars finns vi som stöd under hela processen.