Glad brukare i permobil tillsammans med sin pappa, Inovas VD

Personlig assistans

Personlig assistans förbättrar livskvaliteten för människor med funktionshinder. Vi vill ge våra klienter möjlighet till ett aktivt liv med träning och aktiviteter – helt på sina egna villkor. Vi sätter vår heder på att leverera det vi lovar.

Om Inova Assistans

Inova Assistans bedriver personlig assistans med stöd av personal med hög kompetens och en vilja att utveckla den enskildes rätt till självbestämmande. Assistansen kompletteras med ett centrum med café, medicinsk personal och musikterapi med syfte att höja kvalitén i brukarens vardagsliv. Vår ambition är att skapa sammanhang och aktiviteter som främjar samhällsdeltagande och ökad förståelse mellan människor med olika levnadsförutsättningar.

I dagsläget har vi brukare i Sala, Fagersta, Uppsala, Hofors, Stockholm, Gävle och Hallstahammar. 

Bild bakifrån på brukare i permobil vid bord med två personliga assistenter, på bordet står hennes taldator