Kontakta oss!

Vi samarbetar med Aktiv Drift
och löser alltid vår bemanning

Om Inova

Inova assistans bedriver personlig assistans med stöd av personal med hög kompetens och en vilja att utveckla den enskildes rätt till självbestämmande. Assistansen kompletteras med ett centrum med café, medicinsk personal och musikterapi med syfte att höja kvalitén i brukarens vardagsliv.

Vår ambition är att skapa sammanhang och aktiviteter som främjar samhällsdeltagande och ökad förståelse mellan människor med olika levnadsförutsättningar.

Läs mer

Brukarråd

För att underlätta självbestämmande har vi ett brukarråd. Rådets syfte är att samla all kompetens och skapa inflytande över hur assistansen utförs. Det ger trygghet och kunskap för hela teamet.
Läs mer