Integritetspolicy

Inova Assistans AB värnar om din integritet och strävar efter att skydda och behandla dina personuppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, delar och skyddar dina personuppgifter när du använder vår hemsida och våra tjänster.

Insamling av personuppgifter
Vi kan samla in olika typer av personuppgifter från dig när du besöker vår hemsida eller använder våra tjänster. Det kan inkludera bland annat ditt namn, kontaktuppgifter, e-postadress, telefonnummer, och andra uppgifter som du frivilligt lämnar till oss via kontaktformulär, e-post eller på annat sätt.

Användning av personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, kommunicera med dig, besvara dina frågor och för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. 

Delning av personuppgifter
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje parter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Det kan inkludera att dela dina personuppgifter med kommuner, Försäkringskassan eller andra myndigheter.

Dataskydd och säkerhet
Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, förlust eller annan form av otillåten behandling. Endast auktoriserad personal har tillgång till dina personuppgifter och de behandlas endast i enlighet med ändamålen som anges i denna integritetspolicy.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig, att begära rättelse av felaktiga uppgifter, att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas. Du har även rätt att återkalla ditt samtycke när som helst, om behandlingen av dina personuppgifter baseras på samtycke. För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår integritetspolicy, kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

Mathias Pajuvirta
mathias@inovaassistans.se

Louise Nilander
louise@inovaassistans.se